Taşınma İşlemlerinde Sigorta Neden Önemlidir?

Ataşehir Asansörlü Evden Eve Nakliyat Hizmeti

Sigorta, teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızın artık her anında karşımıza çıkıp yararlandırdığımız bir güvence haline gelmiştir. Geçmişte ev veya araba gibi maddi değeri yüksek şeylere sigorta yapılırken artık eşyalara da sigorta yapılabiliyor. Özellikle taşınma işlemlerinde sigorta, insanlar tarafından çokça rağbet görüyor. Nakil işlemlerini üstlenen firmanın müşteri eşyasına sigorta yapması şirket ile müşteri arasındaki güven ilişkisini güçlendiriyor.

Müşteri hizmet talep ederken birkaç defa düşünmeden işin olup bitmesini seyredebiliyor. Herhangi bir kaza veya yanlışta maddi yükümlülüğün şirket tarafından karşılanacağını bilmesi müşteriye güven veriyor. Bu sayede müşteri işin büyük bir profesyonellikle yürütülmesini izlerken nakliye şirketi, ülke çapında başka müşteriler kazanabiliyor.

Taşınma Sürecinde Yaşanan Riskler

Risk; evden eve, asansörlü, ofis, kurumsal veya daha pek çok nakil işleminde karşımıza çıkan bir durumdur. Kaza ihtimali en fazla olan faaliyetlerin başında taşınma işlemleri gelir. Bu yüzden taşınma işlemlerinde sigorta yapmak adeta bir zorunluluk gibidir. Sigorta yapılan eşyaya nakliye firması tarafından bir zarar gelirse karşılığı yine nakliye firması tarafından olacaktır. Müşteriyi mağdur etmemek birinci önceliktir. Peki taşınma sürecinde eşyalarımızın başına neler gelebilir? Hangi riskler mevcuttur ki bizler, Sembol Nakliyat güvencesi ile taşınma işlemlerinde eşyalarımıza sigorta yaptıralım? Gelin bunlardan bahsedelim!

Eşyaların Kaybolması veya Hasar Görmesi

Taşınma işlemlerinde yaşanan en büyük risk, tabii ki de eşyaların kaybolması veya hasar görmesi durumudur. Müşterinin eşyası dalgınlıktan veya dikkatsizlikten kaybolabilir. Eşyalar araçlara indirilirken bir yere bırakılıp orada unutulabilir. Ne yazık ki taşınmada böyle durumların yaşanma ihtimali her zaman mevcuttur. Taşınma işlemlerinde sigorta yapmak, eşyalarınızın kaybolma sonrası zararınızı karşılama durumunda işinizi pekâlâ görecektir. Eşyanızın değeri ne ise şirketin anlaşmalı olduğu sigorta firması ile zararınız karşılanacaktır.

Aynı durum eşyaların zarar görmesi durumunda da geçerli olacaktır. Montaj, demontaj, paketleme veya araca nakletme gibi eylemlerde eşyalar zarar görebilir. Hatta ve hatta araç içinde bile eşya maddi kayba uğrayabilir. Dikkatsiz araç sürüşü veya eşyanın doğru sabitlenmemesi gibi durumlar söz konusu olduğunda eşyanın zarar görmesi kaçınılmaz olur.

Sizler bunun bilincinde olup taşınma işlemlerinde sigorta talep ederseniz olası riskleri ortadan kaldırırsınız. Bizler, Sembol Nakliyat güvencesi ile tüm taşınma işlemlerini büyük bir ustalık ile yürütmekteyiz. Eşyanın paketlemesinden tutun da araçlara sabitlenmesine kadar her türlü eylemi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Fakat bunlarla yetinmeyip bizlerle çalışan seçkin müşterilerimize sigorta da yapmaktayız. Bunun örneği olarak Tuzla sigortalı taşımacılık hizmetimizi sizlere gösterebiliriz. Tuzla sigortalı nakliye hizmetimize  https://www.sembolevdeneve.com/tuzla-sigortali-nakliyat-hizmeti/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Taşınma Esnasında Çalınma Riski

Eşyaların çalınması da taşınma esnasında yaşanabilecek olumsuzluktan birisidir. Nakil işlemlerinde eşyaları bir yerde toplamak çok zordur. Eşyalar parça parça götürülür ve bir parça evin herhangi bir köşesinde yer alabilir. Bu yer evin dış kapısı bile olabilir. Bu gibi durumlarda art niyetli insanlar eşya çalmaya niyetlenebilir. Çalınma sonrasında yaşanan maddi kaybı karşılamak, taşınma işlemlerinde sigorta yaparak sağlanabilir.

Müşteriye yönetilen sigorta poliçesinde sigortanın devreye girdiği durumlar ayrıntılı bir şekilde belli edilecektir. Eğer bizlerden yani Sembol Nakliyat ile hizmet alırsanız, çalınma veya kaybolma gibi durumlarda sigortanın işleme alınacağını görebilirsiniz. Sembol markası olarak müşterilerimize sigortalı nakil hizmetimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmekteyiz.

Doğal Afetlerin ve Hırsızlıkların Neden Olduğu Zararlar

Doğal afetler, öngöremediğimiz ve önlem almakta zorluk çektiğimiz felaketlerin başında gelmektedir. Ne yazık ki tedbirsizlik veya iş görmezlik nedeniyle doğal afet sonrası maddi ve manevi zarar ülkemizde üst seviye olmaktadır. Sembol Nakliyat olarak bizler, hem ülkemizin hem de vatandaşlarımızın her zaman destekçiyiz. Bunun için sizlere taşınma işlemlerinde sigorta yapmaktayız.

Nakil sırasında sel, toprak kayması veya deprem gibi doğal afetler olursa ve bundan dolayı eşyalarınız zarar görürse sizlere maddi teminatı eksiksiz şekilde sağlayabilmekteyiz. Eşyalarınızın değeri ne ise o kadarını tarafınıza ödemekteyiz. Doğal afetleri her ne kadar önleyemesek de olası maddi zararının müşterimize yansımanın önüne pekâlâ geçmekteyiz. Bununla beraber müşteri elinde olmayan, hırsızlık ile çalınan eşyalar içinde aynı sigorta şeklini uygulamaktayız. Taşınmada yaşanılan her türlü çalınma olayı bizlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk doğrultusunda sizlerin zararını karşılamak da bizlerin görevidir.

Eşyaların Sigortalanasının Önemi

Sigorta, müşteri hakkını korumak için önemli bir husustur. Taşınma işlemlerinde sigorta yaparak bizler, bu hakkı en iyi şekilde korumaya özen göstermekteyiz. Çalınma, kaybolma gibi durumlarda eşyaların maddi kaybını önlemek amacıyla eşya değerini biçip müşterimize aynen karşılamaktayız. Aynı teminat şeklini eşyaların zarar gördüğü durumlarda da müşterimize sunmaktayız.

Eşyalar, bizlerin hatası veya eksikliği doğrultusunda maddi kayba uğrarsa bunun karşılığını müşterilerimize mükemmel bir şeklide vermekteyiz. Kırılma, kopma, aşınma, çatlama ve benzeri durumlar hasar sonrası maddi teminat için yeterli sebeplerdir. Doğal afet ile yaşanan kayıpları da en aza indirmek için taşınma işlemlerinde sigorta yapmaya müşterilerimizi ikna etmeye çalışmaktayız. Taşınma esnasında yaşanan doğal afetler eşyayı zarara uğratabilir. Sigorta bu zararı karşılamak için iyi bir çözüm yoludur.

Eşyaların Değerini ve Taşınma Riskini Göz Önünde Bulundurma

Bizlere başvurup sigortalı nakil hizmeti almak isteyen müşterilerimizin olası zararlarını karşılamak için belli bir plan doğrultusunda ilerlemekteyiz. Bu planın ilk adımı da eşyaların değerini saptamaktır. Eşya değerini saptamak ve sonrasında taşınma riskini göz önünde bulundurmak Sembol Nakliyat olarak faaliyetlerimizi daha sağlıklı yürütmemize imkân vermiştir.

Eşya değerini biçmeden taşınma işlemlerinde sigorta yapmak müşteri memnuniyetini sarsacağı gibi firmanın da zarara uğramasına neden olabilir. Değerinden düşük fiyat biçmek müşteriyi mutsuz ederken, yüksek fiyat biçmek şirketin maddi çıkarlarına ters düşecektir. Bu yüzden tıpkı Sembol Nakliyat gibi diğer profesyonel nakliye şirketleri de taşınma riskini gör önünde bulundurup müşteri eşyasına değer biçmelilerdir.

Olası Zararların Maliyetinin Yüksek Olması

Piyasada yer alan ve nakil işlemlerini profesyonellikle yürütmeye çalışan pek çok taşımacılık şirketi, müşterilerinin eşyalarına sigorta yapabilmektedir. Fakat taşınma işlemlerinde sigorta yapmayıp sadece eşyaları “A” noktasından alıp “B” noktasına ulaştıran firma sayısı da az değildir. Firmalar, müşterilerinin eşyalarının değerini çok gördüklerinden ve olası bir hasarda bu maddi zararı karşılayamayacak durumda olduklarında sigorta yapmayı düşünmezler. Lakin işini profesyonelce yürüten bir nakliye firması, eşyanın değeri düşük veya yüksek olsun her türlü durumda sigorta yapmayı ihmal etmez. Müşterinin zararını karşılamak adına firma, taşımak ile yükümlü olduğu eşyaya zarar gelmesi durumda karşılığını ödemek zorundadır. Bu anlamda sigorta, müşteri ile firma arasındaki güveni dengede tutar.

Sigorta ile Güvence Altına Alınan Eşyaların Daha Güvende Olması

Sigorta, müşterinin eşyasını sadece güvende tutmakla kalmaz. Taşınma işlemini yürüten firmanın iş kalitesini de arttırır. Taşınma işleminde sigorta yapılması durumunda firma, müşteri eşyasını çok daha rahat bir şekilde taşır. Çalışanlar üzerlerinde baskı yaşamadan evden veya ofisten aldıkları eşyaları nakliye araçlarınıza aktarırlar. Tabii ki bu rahatlık işin sadece kalitesini arttırır. Lakayıt bir davranış asla söz konusu olmaz.

Müşteri de eşyalarının güvende olduğu bilinciyle hayatını devam ettirir. Acaba eşyalarımın başına bir şey gelir mi? düşüncesi veya endişesi olmadan işin bitmesini bekler. Sigorta sadece taşınma sürecinde değil, ilk anda yani nakliye firması seçiminde de kendini gösterir. Müşterilerin nakliye firması seçerken dikkat etmesi gerekenlerden biri de kuşkusuz şirketteki sigorta varlığıdır.

Nakil işlemindeki eşyaya sigorta yapan firmadan yana tercih kullanmak kaçınılmazdır. Taşınma işlemlerinde sigorta, firmanın müşteri çekmesine de yardımcı olur. Sözünü ettiğimiz “nakliye firması seçerken dikkat edilmesi gerekenler” hakkında detaylı bilgiye https://www.sembolevdeneve.com/nakliyat-firmasi-nasil-secilir/ adresinden ulaşabilirsiniz.